Dark Legends surround the old abandoned Blackwood house, secluded far away in the northern wastelands. For writer Michael Arthate, this cold, solitary atmosphere is fodder for his restless imagination.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.