Dark Legends surround the old abandoned Blackwood house, secluded far away in the northern wastelands. For writer Michael Arthate, this cold, solitary atmosphere is fodder for his restless imagination.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.