Theatre of War 2: Kursk 1943, the historically accurate and detailed real-time tactical war game, welcomes military history fans to the battle which gave the Red Army the strategic initiative for the rest of the war.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.