Russia during the XIII century was a huge state, much larger than any other European country. Split by internal conflicts, and yet standing strong against numerous outer threats, it was attacked by the infamous Mongol Horde. They came suddenly and pierced through the country like a blazing arrow.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster