Theatre of War developed by 1C Company (creators of the award-winning IL-2 Sturmovik series and Pacific Fighters) is a real-time tactical strategy title depicting the most significant battles of World War II during 1939-1945.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане