Star Wolves 3: Civil War
Star Wolves 3: Civil War > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
*spoilers* Find Matt Hander.
Iam try to do the mission where you need to find Matt Hander in the Elio system. In order to fix my pirate mothership's license plates. However, As soon as I get Matts lifepod six fighters attack me and destroy my mothership before I can take out one or two of the fighters. So Iam stuck at this point for I can't dock anywhere to buy new ships or get some merc's to help me fight them.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Went you pass by Hephaestus you'll encounter a guy that allows you to join his convoy and make the Elios system friendly.
stuck same, when i go back to hephaestus, there 15 ships at portal they destroy me
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Star Wolves 3: Civil War > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος