In a world obsessed with safety the once lowly Crash Impact Dummy has risen to a position of great importance amongst us. Their day job - crashing, smashing, checking, re-checking and re-rechecking everything from lemonade to escalators to make the world a better place.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.