Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade

Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Дълбоко под централната пустиня на Кронус, в огромна формация от тунели, извити под формата на череп, и погребални камери, се е загнездила пробуждащата се заплаха – некроните. Преди много ери това са били булеварди и площади на огромно гробище за полагане на костите на расите, победени от...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане