Dark Void Zero
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Rise On! After 20 years, the legendary lost project "Dark Void" is back! To commemorate the game's humble origins, Capcom has commissioned the recreation of the original 8-bit classic, now re-titled "Dark Void Zero".
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане