Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Русификатор (текст) для Dark Void.
от Безпалый
Это руководство поможет Вам, поставить русификатор для игры Dark Void в Steam....
Turn on the fullscreen mode
от Kaotix96
This guide explains how to turn on the fullscreen mode in Dark Void...
Fast Fullscreen Switch
от Squash
This Guide is for fast fulscreen switch if your game starts in windowed mode. Just press Alt+Enter. It will stay fullscreen untill you press the combination again....