Delivering a visceral WWII gaming experience, Company of Heroes redefines real time strategy gaming by bringing the sacrifice of heroic soldiers, war-ravaged environments, and dynamic battlefields to life.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.