I 1986 skjedde verdens verste atomulykke ved kjernekraftverket i Tsjernobyl. Sovjetiske myndigheter opprettet en 30 kilometers "sikkerhetssone" rundt det berørte området, men i 2006 rystet en ny eksplosjon reaktoren.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster