Construct the city of the 21st Century with City Life! City Life 2008 Edition is a next-generation City Builder. Its 3D game engine provides a level of detail and animation unprecedented in the City Builder genre, with total freedom of construction.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане