Προβολή στατιστικών
1 σε Ομαδική συνομιλία  | 
Get ready for DiRT 3! Race through the snow, rain and dirt and experience dramatic night races with the most amount of rally content in the series yet. Express yourself in the stunning new Gymkhana mode, inspired by Ken Block’s incredible freestyle driving event, and upload your best runs direct to...
Το πιο δημοφιλές περιεχόμενο για το παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα.  (?)
Τι σημαίνει δημοφιλές;
Σημαίνει ότι το περιεχόμενο που βλέπετε έχει περισσότερες θετικές από αρνητικές ψήφους για τη δεδομένη χρονική περίοδο.