Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλεις οδηγοι Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Engineer in Mann vs Machine: Basic Tips
από Liberation
A relatively short list of basic tips for a beginner engineer in MvM - how to be a reliable engineer without having played MvM for 1000 hours....
Free Hats and Items you can earn for TF2!
από Laces115
If you have no hats or cosmetics, or would like to aquire some more, you have come to the right place! This guide will detail some easy-to-earn hats, cosmetics, and a weapon or two, all of which can be earned free (usually through achievements)....
What is Advanced Weaponiser? - Everything Explained
από Dom
A VIDEO guide to Advanced Weaponiser, the TF2 server mod. Advanced Weaponiser is a mod that adds over 80 new collectable community-made custom weapons into Team Fortress 2....
Melee and You: The Honor System
από Minty
So, you see someone approach you with their fists readied up and ready to punch/stab/beat you to death, even though they're on low health. So why do people do this? Because it's a last ditch attempt at their survival. Here is a guide on how to respect the...
How To Instantly Crit With The Gunslinger
από It'sHitokiri
This guide will show you the ropes...
I like. Big. Guns! [English edition]
από [MP] Ghost=of=Sparta
Special thanks to my friend Dr. Faust for the translation! “Some people think they can outsmart me… Maybe… Maybe… I’ve yet to meet one that can outsmart bullet” I consider H...
Counter-Busting: How to get rid of those damn Sentry Busters
από {λ³} arbeit macht frei
Sentry Busters. Feared by many. Responsible for the deaths of countless of sentries, dispensers, teleporters, engineers and other classes. Worry no longer, because this guide is filled to the brim with tips to bust those sentry busters!...
2 Cities MvM: Heavy Walkthrough
από Draekon
Two Cities MVM Guide for the Heavy. How to play the heavy effectively with the proper equipment, upgrade path and strategies specific to the 2 Cities maps....
The Dragon: A Complete Guide to the Pyro by Milk Hater
από Butters Scotch (Milk Hater)
While playing Pyro, were you ver dominated by a Heavy? Once I was too. This went on for a while. And it sucked. Then I got better, and burned that Russian motherf*cker alive. Then I saw a lot of Pyros who had my same struggles. So, after a few weeks of wa...
Efficient Engineer Rollouts on All Map [Video Guide]
από Dom
A 4-part VIDEO guide showing efficient engineer building setups on all official Team Fortress 2 maps with setup timers....