Team Fortress 2

Team Fortress 2

Team Fortress 2 > Virtual Reality > Detaily tématu
[KR]artMJ 22. led. 2014 v 12.49 dop.
Virtual Reality 디버그 요청
오큘러스 VR을 이용한 이후 ( 사용후 분리하였음 )

1인칭 화면에서 총기를 든 손이 화면 아래로 내려가 있는 상태가 유지되어 있다.

재설치와 실행인자를 삭제하여도 현 상태가 유지되고 있으니 개선 바랍니다.
< >
Zobrazeno 13 z 3 komentářů
Pholtrex 1. úno. 2014 v 11.02 dop. 
yes.... i get it
Monkey D. Dragon 9. dub. v 11.40 dop. 
dWAAEFear yrsth 54wyrtsgsd hrthjsthrsg rh
Big B0ss 28. dub. v 3.48 dop. 
{THRAI}bhcool12 původně napsal:
dWAAEFear yrsth 54wyrtsgsd hrthjsthrsg rh
dat necro
this necro
On topic:
What?
< >
Zobrazeno 13 z 3 komentářů
Na stránku: 15 30 50

Team Fortress 2 > Virtual Reality > Detaily tématu