Team Fortress 2

Team Fortress 2

Team Fortress 2 > Obecné diskuze > Detaily tématu
請問....我要進入遊戲...但系統一直顯示無法進入遊戲...請稍後再試...
為什麼會這樣....有人可以解答嗎
< >
Zobrazeno 16 z 6 komentářů
我使用谷歌翻譯,所以它可能會混淆你了一點,但你可以去多一點的細節,什麼是錯的?
NASA 14. lis. 2012 v 10.56 dop. 
可能是系统繁忙吧 你等等再试 不行就重启
NASA 14. lis. 2012 v 10.57 dop. 
另外 你这繁体怎么看着那么复杂呀
嘻嘻 只是好奇 但我看的懂
Zyroxeon 14. lis. 2012 v 11.01 dop. 
ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆ
C Wizzy 14. lis. 2012 v 11.10 dop. 
Not bad.
................(__)升..... L(__)
.................升。= LL LL=。。=... L
.................升.... LL..... LL....湖(__)
.................升。= LL =。= LL.. =.. L。 .. |
.................升... LL..... LL....1.1....升
......__........升= LL =。= LL=..升.. |
..... L] ...\ ........升................ LL=。升
......升......)升.....................
......(......(_/..........................升
....... \..............................升
.........\.............................升<
.......... \............................../
............\ _...................... /
...............升.................... 。升
你刚才母狗扇了!!!你现在
正式我的母狗


The hand is messed up. Damn you google translate.
< >
Zobrazeno 16 z 6 komentářů
Na stránku: 15 30 50

Team Fortress 2 > Obecné diskuze > Detaily tématu
Datum odeslání: 14. lis. 2012 v 7.51 dop.
Počet příspěvků: 6