Team Fortress 2 > การสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Lucky Luciano (ถูกแบน) 6 ก.พ. 2013 @ 3:08pm
How much does H.O.U.A.R cost in money?
Anyone know?
กำลังแสดง 1-2 จาก 2 ความเห็น
< >
Foxy the Pirate 6 ก.พ. 2013 @ 3:09pm 
Given that buds usually go for about 30 dollars cash, I'd say about 300 dollars.
Lucky Luciano (ถูกแบน) 6 ก.พ. 2013 @ 3:10pm 
โพสต์ดั้งเดิมโดย {MGCH}BBSOS Itsuki Koizumi:
Given that buds usually go for about 30 dollars cash, I'd say about 300 dollars.
Okay thanks!
กำลังแสดง 1-2 จาก 2 ความเห็น
< >
ต่อหน้า: 15 30 50