Team Fortress 2

Team Fortress 2

Team Fortress 2 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
HLDS Fast Download
We have a Windows 2008 server running TF2 with fast download being served by a local Apache server. A lot of the time, people get errors when TF2 tries to download a map, but other people never have a problem. Apache doesn't seem to report any errors concerning this. Is there anything that immediately comes to mind regarding this issue? Should we try using a different web server like IIS?
Team Fortress 2 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 27 Ιαν 2013 στις 6:59μμ
Αναρτήσεις: 0