Team Fortress 2

Team Fortress 2

Team Fortress 2 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Getting disconnected in the middle of MvM matches with error "Connection failed after 4 retries"
My brother's getting this error when we try and play MvM. I've never seen this problem before, but when it disconnects him, the message for the rest of the server is the same as it would be if he'd just left on his own. He gets booted to the menu and given the error "Connection failed after 4 retries".

Anyone know a fix for this? He can play the normal TF2 mode fine.
Team Fortress 2 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 22 Ιαν 2013 στις 6:07μμ
Αναρτήσεις: 0