Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
In the year 2171, the world is a changed place. The countries have merged into rival super nations called U.C.S. and O.C.U. The human race started a massive push into space by building orbital elevators to set up surveillance satellites to watch over their adversaries.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.