Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλεις οδηγοι Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
How to be Hitler
από Gaius Julius Caesar
This guide will give any Hitler wannabe the basic knowledge they need to have, the guide will describe what Hitler did to Germany while it was under his control. It will also tell you how to do this. This guide will not make you follow the exact same path...
How to form almost imposible nations for Dummies
από =INV= Sigismund the Southerner
In this guide, we will describe how to form what i call "man-mode" unification nations. From Romania to India and to even the Byzantine Empire, I'll be here to explain how you can form them all in 1 guide! So get your weapons ready, your brains on tight a...
Kaiser Anony's Atlas: What country should I play as?
από Kaiser Anony1200 (CPB)
Victoria 2 has a daunting 131 countries you can play as. Luckily, Anony1200, creator of Let's Explain Victoria 2, is here to help you detirmine your choices....
How to form The German Empire for dummies
από =INV= Sigismund the Southerner
In this guide, I shall be explaining how to from the German Empire in Victoria II and also a few tips on how to form "super germany" (which we will discuss later.) For now, let us start!...
Victoria II Achievements (WIP)
από Deputy Nolan the Rainbow Dog
I've decided to make a mock achievements system for Victoria II, so as to give new players somethings to guide their play, and old players something new to do. The achievements will center around forming nations, performing tasks, enacting certain decisio...
Kaiser Anony's Atlas: Greece
από Kaiser Anony1200 (CPB)
With the longest history of any Western nation, Greece has seen the ups and downs of its days. I could go on about modern Greece, but you're not exactly interested in ending with a nation called ''Greece'', are you?...
How to Play Victoria 2: Heart of Darkness - The Complete Guide
από The Turk
This is a video tutorial, explaining every aspect of the game, that a complete beginner to the Victoria 2 franchise or even advanced players, will find useful in getting to understand the mechanics of this game. These videos will use Sardinia-Piedmont as ...
How to form Italy for dummies
από =INV= Sigismund the Southerner
In this guide, I shall be explaing to you how to unify Italy under the flags of the Kingdom of Two Sicilies, the Papal States, and The Kingdom of Piedmont-Sardinia. Now, andiamo! ...
Kaiser Anony's Atlas: Chile
από Kaiser Anony1200 (CPB)
Part of the ABC alliance, Chile is, in modern times, one of the most stable, and surely the most militaristically powerful Latin American nation. In modern times, it's considered by some to be a secondary power, which is by no means an easy feat. Needless...
Victoria 2: The Great War
από TheFlyingScotsman01
Hello. I am TheFlyingScotsman01, and today I will be sharing with you a story about one of my Victoria 2 campaigns. Playing as Holstein, I managed to duck and hide while I witnessed the biggest war I have ever seen play out before my eyes. Called the Grea...