Victoria II
Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Divided We Stand Mod Countries
от Prince Nicky La Flama Blanca
This Guide Pertains to the countries to the nations in the Divided We Stand Mod in Victoria II....