Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Singularity - Русификатор
от |Fioh| BiOS
☠ Каторга-12 — советский научный центр, расположенный на небольшом острове у побережья Камчатки. В результате неудачного эксперимента ос...
How to: Change FoV
от Simix
This is a very simple guide that shows you how to change the FoV in Singularity. A lot of people seem to have problems to find a way to change it, and here it is! the most simple way to do it....