A terrifying myth comes alive in Germany! Many years ago a monster stalked the German forest surrounding Castle Finster. According to locals and storytellers, the monster disappeared when it claimed a victim.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster