A terrifying myth comes alive in Germany! Many years ago a monster stalked the German forest surrounding Castle Finster. According to locals and storytellers, the monster disappeared when it claimed a victim.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане