Now includes original classic games The Bard’s Tale 1, 2 & 3! You are the Bard, a selfish rogue weary of pointless sub-quests and rat-infested cellars. Through magical song you summon characters to join your quest for coin and cleavage!
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster