The Bard's Tale

The Bard's Tale

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
You are the Bard, a selfish rogue weary of pointless sub-quests and rat-infested cellars. Now includes original classic games The Bard’s Tale 1, 2 & 3!
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане