Now includes original classic games The Bard’s Tale 1, 2 & 3! You are the Bard, a selfish rogue weary of pointless sub-quests and rat-infested cellars. Through magical song you summon characters to join your quest for coin and cleavage!
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.