Players will control two very different characters, Death and the Fly. Each character has special skills that must be used to navigate the many traps and puzzles contained in each level.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster