แสดง:
เป็นประโยชน์ที่สุด (สัปดาห์)
(?)
ความนิยมหมายถึงอะไร?
It means the content you're seeing has been rated up more than it has been rated down for the given time period.
ภาษา:
ไทย และ อังกฤษ