เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Serious Sam HD: The First Encounter - Secrets Guide
โดย Mauritsio
This guide for Serious Sam HD: The First Encounter will provide locations of all 89 secrets in the game. ...
How to defeat the final boss
โดย DUNCAN DONUTS
Guide showing how to defeat the final boss...
A Complete Serious Sam Guide
โดย Magpie
As of this edition of the guide, it will no longer be updated! Please refer to my SS:TSE guide, which will be continuously update when required: http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=206042835 Serious Sam's Stra...
Metropolis King Achievement Guide [Serious Difficulty] Video
โดย proudlarry
Metropolis King Achievement Guide - Video Walkthrough Create a game on Serious Difficulty with infinite ammo enabled. Follow the guide precisely: - The run has been optimized for minimal monster spawns. - The guide shows the proper places to rocke...
Swimming Instructor achievement guide
โดย Devil 8Ball
...
Video Guide to Serious Sam HD: The First Encounter (secrets & walkthrough)
โดย thornofnight
In this guide, I cover the secrets and some of the other, more general stuff in Serious Sam HD: The First Encounter. I am by far not the best gamer out there, but I do try to have fun. Hopefully this will help you guys....
Oasis - Marsh Hopper Pit [Serious Difficulty] Video Guide
โดย proudlarry
Video guide for one of the worst parts of the game on serious difficulty. - Infinite Ammo enabled - Stay along back wall and crouch (or rocket jump onto upper level) * Do not get armor until marsh hoppers have stopped spawning. - Get armor. Kil...
Заставки для КооП The First Encounter
โดย DRAGONKIR
Ролики, которые при игре в коопе не проигрываются. Стартовый ролик и финальный ролик....