Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Super Meat Boy is a tough as nails platformer where you play as an animated cube of meat who's trying to save his girlfriend (who happens to be made of bandages) from an evil fetus in a jar wearing a tux.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.