Machinarium
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Machinarium is the award-winning independent adventure game developed by the makers of Samorost series and Botanicula. Help Josef the robot save his girlfriend Berta kidnapped by the Black Cap Brotherhood gang!
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане