Tidalis is a block-based puzzle game with casual appeal, hardcore depth, and an addictive new "streams" mechanic. The game is brimming over with riffs and variants on that core mechanic with 20 game modes, dozens of special blocks and items, and 115 levels in the adventure mode alone.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане