ดูสถิติ
6 ใน สนทนากลุ่ม  | 
In Supreme Commander 2, players will experience brutal battles on a massive scale! Players will wage war by creating enormous customizable armies and experimental war machines that can change the balance of power at any given moment.
ชุมชนและเนื้อหาเกมอย่างเป็นทางการยอดนิยมสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา  (?)
ความนิยมหมายถึงอะไร?
ความหมายคือเนื้อหาที่คุณกำลังดูได้ถูกให้คะแนนมากกว่าลบคะแนน ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ