Преглед на статистиките
1,082 в игра | 15 в чата на групата  | 
In Supreme Commander 2, players will experience brutal battles on a massive scale! Players will wage war by creating enormous customizable armies and experimental war machines that can change the balance of power at any given moment.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане