เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Deathmatch Classic Weapons and Items
โดย OrangeOz
This guide lists and gives information about all the weapons, ammo types, armour pickups and power-ups in Deathmatch Classic....
Passage of game Deathmatch Classic
โดย Deathstroke
This passage of game Deathmatch Classic. I have made it itself. You can look at game video passage. I will show this game from the beginning to the end. Deathmatch Classic or DMC is a multiplayer video game developed by Valve as a tribute to Quake...
Les armes
โดย NextgenZ-
Ce guide vous permettent d'apprendre un peu plus sur le jeu deathmatch-classic, en l'occurance les armes. /!\ Attention, tutorial uniquement rédigé en francais....
Deathmatch-Classic Basics (German/Deutsch)
โดย Cybaerheavy
Eine kleine Hilfestellung für Newbies !...
standard weapons
โดย '_flames_'
information about using the default weapon. and the Customized weapons....