Coniclysm is an abstract third person shooter where the player assumes the role of an intelligence adapting for survival in a strange new universe.Key Features This isn’t your typical shooter--you will need much more than quick reflexes! Explore the strange universe where everything has a purpose.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster