Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Simple guide to CivCity: ROME
от John Greyclaw
Helps new players come into the game and help them making a powerful city. Hope you will fint this helpful :D...