Boy grabs sled. Boy rides sled. A simple concept yields endless fun and the latest Internet Phenomenon is born! In Line Rider the player draws their own landscape with a simple pencil tool creating as many ramps, hills, and jumps as they can imagine.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.