War covers the southern islands until it finally reaches the idyllic isle of Feshyr. You take on the role as the new nameless hero after your village has been pillaged and destroyed by paladins of the king.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.