Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
How to earn a living as a Rogue
от Doomcrow
This guide will tell you the best way I know how to make money as a rogue. This is my first guide. Tell me how I did!...
Better start (cheat)
от SirMan
I'm gonna explain how to get a better start, just to help you getting better and better....