Following a great increase in terrorism, internal strife and ultimately, the nuclear destruction of Washington, D.C., the United States shatters into a half-dozen nation-states that descend into war.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане