Gothic II: Gold Edition brings together the excitement of Gothic II and the add-on Night of the Raven to your fingertips! You have torn down the magical barrier and released the prisoners of the Mine Valley.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане