Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Quick Start Guide to Sid's Pirates!
от wakko151
This guide wil get you started with basic strategy. It is a simple guide for those looking to get high scores....