แสดง 1-15 จาก 255 รายการ
50
14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Glad to see people still play this(Spoilers)
[☥] - CJ - RIP Spooky 4/26/15
9
3 พ.ค. @ 2:25pm
My game won't start :(
Microsoft Word
2
1 พ.ค. @ 10:43pm
Make your own achievments
Shneeky Shpee
0
1 พ.ค. @ 6:15pm
Error loading wake .ini
Trojain Horse1
30
1 พ.ค. @ 5:15pm
Am I forced to be a pirate?
Dop
5
1 พ.ค. @ 8:06am
Far inland city?
HayRoss
1
30 เม.ย. @ 8:09pm
Issues with saving and changing Flagship(s)?
RobertAnalog
3
28 เม.ย. @ 2:57pm
Version française?
Ta-Daaaaaaa!
4
27 เม.ย. @ 2:11pm
Why sink ships?
Cattatra
0
27 เม.ย. @ 7:20am
Rebinding Keys not working for dancing/dueling
Cpt. Oinkenmeister
0
26 เม.ย. @ 6:53pm
Cant divide plunder.
Weizen1988
3
24 เม.ย. @ 9:29am
Need help to understand eras in this game
Saint Ballista
11
22 เม.ย. @ 9:18pm
Still the best pirate game
hacesin
10
20 เม.ย. @ 1:01pm
voices just sound like mumbling
Suck My Ziskowski
3
18 เม.ย. @ 9:16am
is it a good idea
Shneeky Shpee
ต่อหน้า: 15 30 50