เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
The Complete Materia + Location Guide!
โดย blastfreak
A Full List of Every Materia in-game, and their locations....
Floor 63: All Coupons
โดย Zaihum
Just follow the picture in the "Image Guide" - Start on RED arrows - Come back with GREEN ARROWS Use the vents to travel from the first room to the second, and use the vent again to come back to the coupon machine. - Zaihum...
Get Yuffie !
โดย Zaihum
Video Guide to the Yuffie Achievment & How to get Yuffie joining your party....