With over 6 million units sold and unprecedented critical acclaim from fans and press around the world, Sid Meier's Civilization is recognized as one of the greatest PC game franchises of all-time.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане