NASA has once again landed on the lunar surface with the goal of colonization, research, and further exploration. Shortly after the return to the Moon, NASA has established a small outpost on the south pole of the moon called Moonbase Alpha.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster