เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Brony Songs in MoonBase Alpha
โดย Sauli
These are some simple copy and paste lines, when you paste them in they will play the desired song. DO NOT COPY THE NORMAL TEXT [Example: Do not put in "My name is pinky pie" put in "[may<300,11> ney<400,16> mih<100,16> zpih<300,18> nkiy<500,21> pay<400,2...
Funny Commands Codex
โดย Count Cockula
Over the many months I have been playing Moonbase Alpha, I've been working. Working on a copy and pastable list of many, many commands. This is that list, simply copy and paste some of these commands into your chat using CONTROL-C and paste it into Moon...
Moonbase Alpha: Chat Commands
โดย Laurent
How to sing and change your voice in Moonbase Alpha...
HOW TO AEIOU - LEGENDARY EDITION
โดย Maxz85
John Madden! This guide includes basic Text-2-Speech info and many more, coming soon... And yes, this is first Moonbase Alpha guide on Steam....
Text to Speech Tutorial!
โดย Tacticman
Ever want to make songs using the TTS in Moonbase Alpha? Now you can!...
CUSTOM PASTES! POST YOURS IN COMMENTS! and HOW TO MAKE!
โดย CJ
Post any pastes u want others to use INSTEAD of the same old boring pastes! Enjoy :) --- i have an alternative account as well, named NASA so dont think its imposter. ...
How to: Sing using a script!
โดย Turban Maker
In this guide I will show you how to use an autohotkey script that will allow you to play songs and funny phrases in Moonbase Alpha, by pressing single keys on your keyboard. No more copy / pasting!...
PLACE EAR MURDER COMMANDS
โดย {[AOW]}Razorsharpboomer
This guide is for people to post the best ear murder in the comments, enjoy :D...
NASA's Moonbase Alpha Mod v3! released 12/21/2013
โดย CJ MaK
Hi, This is the first mod made for moon base alpha by me, NASA! :) NEW UPDATE INCLUDES: Better optimization - New Loading screen and startup screen - a couple fixes This includes: Enabled CONSOLE for anyone who uses this mod! TAB is console key...
How to remove the swear word filter
โดย [inS] Syphist
This is a guide on how to remove the filter for swear words in Moonbase Alpha, so you can swear and see other people swear....