เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
CUSTOM PASTES! POST YOURS IN COMMENTS! and HOW TO MAKE!
โดย CJ MakaVeLi
Post any pastes u want others to use INSTEAD of the same old boring pastes! Enjoy :) --- i have an alternative account as well, named NASA so dont think its imposter. ...
NASA's Moonbase Alpha Mod v3! released 12/21/2013
โดย CeeJay
Hi, This is the first mod made for moon base alpha by me, NASA! :) NEW UPDATE INCLUDES: Better optimization - New Loading screen and startup screen - a couple fixes This includes: Enabled CONSOLE for anyone who uses this mod! TAB is console key...
NASA's Voice SFX Guide :)
โดย CJ MakaVeLi
Hi, this is my guide to show some examples of certain sfx and voices with the text to speech! +--Feel free to posts some custom pastes you experimented with in comments as well!--+ [:dv ap 900] Squirelly Voice [:dv pr 500] Salesman Voice Pitch! ...